Aktuella momsfrågor

Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på aktualiteter som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel, men också vilka möjligheter som står till buds.

 • Moms på leasing
 • De nya momsreglerna för elektroniska tjänster
 • Nya momsregler på var företag ska betala och redovisa importmomsen
 • Förändringar inom byggsektorn 
 • Flera övriga momsnyheter, aktuella rättsfall och skrivelser.

"På momsområdet händer alltid mycket nytt. Därför är det bra att löpande hålla sig uppdaterad. Under kursen kommer vi bland annat ta upp nya regler och rättsfall från både svenska domstolar och EU-domstolen. Vi kommer även behandla nya ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning. Ett axplock av de högaktuella områden som vi diskuterar är frågan om leasing eller avbetalningsköp, nya regler när det gäller handel med andra EU- länder, konsekvenser av senaste tidens utveckling på sjukvårdsområdet och momsfrågor kopplade till omstruktureringar. Vi lyfter även upp andra områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning".
– Anna Gerson, lärare Aktuella momsfrågor.

Reglerna är färskvara! Kursen är därför ett måste för dig som vill hålla dig uppdaterad.

sagt om kursen

Föreläsaren var otroligt duktig och förberedd. Hon tog upp många bra exempel som var lätta att förstå och sätta in i egna sammanhang. Moms kändes plötsligt som det mest intressanta i världen!

Kursinnehåll

Genomgången varvas med praktiska exempel, aktuella skrivelser och rättsfall.

Momsnyheter 2018/2019

 • Nyheter – vad är på gång?
 • Aktuella rättsfall 2018/2019 från våra svenska förvaltningsdomstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
 • EU-domar som får praktisk effekt på vårt sätt att redovisa moms.

Aktuella rättsfall och ställningstaganden 2018/2019

Leasing eller avbetalningsköp

 • Hur ska skatteverkets nya ställningstaganden förstås och vilka risker finns för leasetagare respektive leasegivare?

Sänkt moms på e-publikationer

 • Vad innebär de nya reglerna och vilka utmaningar och risker finns?

Vouchrar

 • Gränsdragningen mellan en- och flerfunktionsvouchrar.

Vårdmomsen

 • När är sjukvård undantagen från moms och när är det istället fråg om momspliktig personaluthyrning?

Internationell handel

 • Vad innebär de nya reglerna för internationell handel inom EU (de s.k. Quick Fixes)?
 • Nya reglerna om distanshandel av varor inom EU som börjar gälla 2021.

Momshantering i koncerner och vid omstruktureringar

 • Felprisreglen vid koncerntjänster till dotterbolag.
 • Vidarefakturering mellan bolag av gemensamma inköp.
 • Avdragsrätt för moms på kostnader i samband med omstrukturering av koncern.

Avdragsrätt för ingående moms

 • Vilka praktiska problem kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte?
 • Skattetillägg vid felaktiga momsavdrag.

Moms på fastighetsområdet

Lärare

Lärare för kursen:

Klassrum online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Relaterat

 • Moms I Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt. Allmänt om moms Fakturerings- och redovisningsregler Varu- och tjänstehandel Avdragsrätt Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet  
 • Moms II En kurs som ger dig fördjupad kännedom om mervärdesskattefrågor och svårtillämpade områden på tre dagar.
 • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds. 
 • Moms vid internationell handel Utbildningen går igenom vad som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen vid en varuförsäljning. Vi kommer även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans.  Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU  Regler vid import och export  Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU  Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder  Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas
 • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
 • Importmoms Onlinekursen som ger dig en översikt om reglerna för momsregistrerade importörer. Genom en ökad kunskap kan du undvika avdragsbegränsningar och skattetillägg. 
Fler utbildningar