Upphandling av Revision- och granskningstjänster

2019-09-13 13:48

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Revision- och granskningstjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Taggar: FAR tycker, Revision