Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer 2018/19: URF2

2019-09-02 11:26

Riksdagsstyrelsen beslutade i oktober 2018 att till-sätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå bestämmelser om karenstid och avgångsvillkor för riksrevisorer, särskilt riksrevisorer som avslutar sitt uppdrag i förtid.