Ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

2019-03-25 16:01

FI föreslår ändringarna i syfte att öka kvaliteten i tillsynen, tydliggöra kraven på företag under tillsyn samt att ge marknaden och allmänheten mer jämförbar och rättvis information om företagens kapital teckning.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt