Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet SOU 2018:91

2019-04-18 14:05

Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheterna att införa en informationsskyldighet avseende skatteupplägg i Sverige.

Taggar: FAR tycker, Hans Peter Larsson bloggar om skatt, Skatt