Promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn" Fi2017/02752/S1

2017-09-26 16:22

I promemorian föreslås bl.a. att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel och i andra hand som en EBITDA-regel, att skatteregler om finansiella leasingavtal införs m.m.

Taggar: FAR tycker, Redovisning, Skatt