En ny ordning för redovisningstillsyn (Fi2017/02891/V)

2017-09-14 00:00

Finansinspektionen (FI) föreslår i denna promemoria en ny ordning för redovisningstillsyn. Den nya ordningen innefattar självreglering och innebär att ett privaträttsligt organ ska utföra övervakningen av emittenternas finansiella informationen, medan FI ska ansvara för eventuella ingripanden mot de emittenter som har överträtt de bestämmelser som gäller för emittenten.

Taggar: FAR tycker, Redovisning