Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FI Dnr 16-2467)

2017-05-08 16:13

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Taggar: Etik, FAR tycker, Penningtvätt