Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.

2017-01-31 12:15

Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar och tillhörande konsekvensutredning.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt