Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.

Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar och tillhörande konsekvensutredning.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt