Revisorsinspektionens utkast till allmänna uttalanden (dnr 2017-986 och 2017-1059)

2017-12-22 11:01

Om vilken betydelse Ethics Standards Board för Accountants etikkod har för tillämpning av 21 a § revisorslagen (2001:883) och om bevarande av dokumentation när en revisor lämnar det revisions-företaget vid vilket han eller hon har varit verksam.

Taggar: Etik, FAR tycker, Revisorsinspektionen