Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

2017-04-11 12:14

FI föreslår nya och ändrade föreskrifter med anledning av att Europaparlamentet och rådet har antagit ett direktiv om marknader för finansiella instrument samt en förordning om marknader för finansiella instrument.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt