Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

FI föreslår nya och ändrade föreskrifter med anledning av att Europaparlamentet och rådet har antagit ett direktiv om marknader för finansiella instrument samt en förordning om marknader för finansiella instrument.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt