Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag (Fi2016/03965/S1) - Utkast till lagrådsremiss

2017-04-21 07:10

FAR kan sammantaget konstatera att de förslag som lämnats i utkastet närmast uteslutande innebär ytterligare skärpningar jämfört med utredningens förslag. FAR avstyrker huvuddelen av de remitterade förslagen. FAR är särskilt kritisk mot kapitalandelskravet som snedvrider konkurrensen och skapar tröskeleffekter som hämma tillväxt och sysselsättning.

Taggar: FAR tycker, Fåmansbolagsreglerna, Skatt