En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24 Fi2016/01153/K)

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av KRL. Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting.

Taggar: FAR tycker, Redovisning