Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverket redovisar i och med skrivelsen ett uppdrag att utreda och ge förslag på nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenade områden (EBH) där ansvarig finns men som saknar betalningsförmåga.

Taggar: FAR tycker, Redovisning