Nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning

I april 2016 remitterade BFN ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). I remissvaren har det framförts önskemål om att det ska vara tillåtet att frivilligt lämna en kassaflödesanalys i en årsredovisning upprättad enligt K2.

Taggar: FAR tycker, Redovisning