En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) (Fi2016/02541/V)

En av utredningens huvuduppgifter är att föreslå ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna som bedöms kunna stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket.

Taggar: FAR tycker, Hållbarhet, Remisser övrigt