Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen (Fi2016/00140/S2)

Syftet med ändringarna i tillämpningsförordningen är att uppnå en enhetlig tillämpning av de gemensamma mervärdesskattereglerna på fastighetsområdet och på så vis förenkla mervärdesskattehanteringen. Förslaget i promemorian innebär att det införs en ny definition av begreppet fastighet i mervärdesskattelagen (1994:200).

Taggar: FAR tycker, Skatt