Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag - m.m.
Det finns olika sätt att angripa penningtvätt och finansiering av terrorism. Straffrättsliga regelverk och metoder är ett sätt. För att effektivt förebygga och förhindra företeelserna är dock det brottsförebyggande, proaktiva, arbetet av störst vikt.

Taggar: Etik, FAR tycker