Rapportering av skatt (Ju2016/03236/L1)

En sund inre marknad kräver ett rättvist, effektivt och tillväxtvänligt system för företagsbeskattning, grundat på principen att företag bör betala skatt i det land där vinsterna skapas.

Taggar: FAR tycker, Redovisning, Skatt