En gemensam konsoliderad bolagsskattebas m.m.

2016-12-01 11:52

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1)
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) och
Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 687 slutlig (Fi2016/03873/S1)

Taggar: FAR tycker, Skatt