Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) (Dnr 15-32)

Förslaget utgör en del av BFNs arbete med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag. Det innebär att bl.a. stiftelser ska tillämpa antingen K2 eller K3 när en årsredovisning upprättas.

Taggar: FAR tycker, Redovisning