Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder FI (Dnr 15-15731)

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till de ändringar som regeringen föreslår i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ändringarna motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt