Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m. (Dnr 1399-3691/2014)

Tillfälle har beretts att yttra sig över Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar med mera samt tillhörande konsekvensutredning.

En vägledning till de allmänna råden kommer att tas fram
under hösten 2015. Denna planeras att senare publiceras som en webbhandbok.

Taggar: FAR tycker, Revision