Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt införs för vissa posttjänster samt för frimärken.

Taggar: FAR tycker, Skatt