Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (Ju2014/2639/L1)

Europeiska kommissionen presenterade 9 april 2014 ett förslag till direktiv om enmansbolag.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt