En särskild revisionsstandard för mindre komplexa verksamheter är samhällsekonomiskt effektivt

FAR anser att det är rimligt att mindre komplexa verksamheter också har en mindre komplex revisionsstandard. FAR förespråkar tydliga och förutsägbara regler baserade på principer, och förenkling där det är möjligt.

Kvalitetssäkrad information, som en revision ytterst innebär är naturligtvis viktigt även för mindre komplexa företag, LCE (Less Complex Entities). En revisionsstandard för LCE säkerställer därför kvalitetssäkrade data utan att orsaka onödig administration, vilket är relevant för företagen och samhällsekonomiskt effektivt.

Nordiskt initiativ för LCE

FAR verkar, tillsammans med de övriga nordiska branschorganisationerna, för en global revisionsstandard för LCE eftersom näringslivet i stor utsträckning är globalt. En global standard skapar jämförbarhet och ökar konkurrensförutsättningarna.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier