Rimligt med en särskild revisionsstandard för mindre komplexa verksamheter

Arbetet med förslag till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, Less Complex Entities (LCE) har under 2022 och 2023 fortsatt efter de remissvar som lämnades in i januari 2022. Enligt IAASB:s plan ska den slutliga standarden antas vid styrelsemötet i september i år.    

– Att förslaget kommit så här långt är en framgång för branschen, inte minst ur ett nordiskt perspektiv. Norden var initialt pådrivande i utvecklingen av det som nu ser ut att bli ISA för LCE, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Vad har skett med standarden sedan förslaget publicerades 2021?  

– Den stora frågan där FAR fått gehör för de synpunkter vi lämnade i vårt remissvar är att standarden kommer kunna användas även vid mindre komplexa koncerner. Den begränsas dock till koncerner där det inte krävs förlitan på arbete utfört av enhetsrevisorer. Vidare så har scopet, det vill säga för vilka bolag ISA för LCE kan tillämpas, begränsats något, säger Therese Andersson.  
 
När standarden väl antas av IAASB startar arbetet med att implementera den och anpassa den till svenska förhållanden. Här är planen att FAR ska arbeta nära Revisorsinspektionen som behöver acceptera ISA för LCE som god revisionssed i Sverige.  
 
En viktig fråga i LCE är för vilka bolag den kan tillämpas. I förslaget står till exempel att noterade bolag inte kan använda LCE, vilket skulle kunna vara en naturlig avgränsning. Men det står också att LCE inte kan användas vid koncernrevisioner, en tuffare begränsning enligt FAR.

När kan standarden börja tillämpas?

– Det beror dels på hur ikraftträdandet kommer formuleras i den slutliga standarden, dels på hur diskussionerna med Revisorsinspektionen samt översättning och andra administrativa frågor går. Det är också viktigt att komma ihåg att användningen av standarden är frivillig. En kvalificerad gissning skulle vara att ISA för LCE blir aktuell vid revisionen av räkenskapsår 2026, som tidigast, säger Therese Andersson.  

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier