Alla aktiebolag ska ha revision

2017-12-21 10:20

Riksrevisionens rapport ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag” stärker revisionens roll. Rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle, skriver FAR i ett pressmeddelande.

- Äntligen har det gjorts en utvärdering av reformen. Rapporten ger en bra grund för fortsatt dialog om revisionens betydelse i näringsliv och samhälle, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Rapporten visar att det gick sämre för de bolag som valde bort revision. Detta förklaras bland annat av att revisorn inte längre följer verksamheten och lämnar goda råd. Vidare har kvaliteten på årsredovisningar sjunkit samtidigt som arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats.

- Det är oerhört intressant att rapporten lyfter revisorns betydelse för företagens tillväxt i form av omsättning och antal anställda, något som i sin tur har effekt på skatteintäkterna, säger Dan Brännström.

Ett syfte med avskaffandet av revisionsplikten 2010 var regelförenklingar och inbesparingar av kostnader för företag. Ett annat skäl var att stärka bolagens konkurrenskraft och att bidra till fler företag som växer och anställer fler.

- Det står klart att syftet med reformen inte har uppnåtts och att de negativa konsekvenserna överstiger de positiva. Jag delar uppfattningen att det ska vara revision i alla aktiebolag. Slutsatserna i rapporten gäller sannolikt även andra associationsformer, exempelvis stiftelser och bostadsrättsföreningar fortsätter Dan Brännström.

Läs pressmeddelandet här >>