Ekobrottsmyndigheten blandar ihop yrkesrollerna

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. EBM drar i sin rapport slutsatsen att aktiebolag utan revisor används som brottsverktyg i samband med ekonomisk brottslighet.

 – Från FARs sida delar vi oron för att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften. Det är tragiskt att företagsformen aktiebolag nu tappar i förtroende. Därför måste alla goda krafter medverka till att vi kan behålla tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

EBMs enda förslag till åtgärd är att varje aktiebolag måste anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg.

FAR organiserar såväl redovisningskonsulter som revisorer men har inte erbjudits möjligheten att komma med synpunkter eller bidrag till rapporten. FAR menar att det krävs ett större batteri av åtgärder med involvering av flera myndigheter. Med tanke på revisionens samhällsnytta, men också nyttan för det enskilda företaget, borde EBM istället uppmuntra till frivillig revision i de minsta aktiebolagen.

– EBMs förslag är inte genomtänkt. Att ersätta revisionsplikten med en skyldighet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslutsintyg tyder på okunskap om båda yrkesrollerna. Det är bara revisorn som kan granska och lämna ett bestyrkande avsett för tredje man, säger Dan Brännström.

– En auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att vi redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg. Vi har varken rätt utbildning eller regelverk för sådan granskning, säger Kristina Lilja, ordförande i FAR:s sektion för redovisningskonsulter.

Taggar: Redovisningskonsult, Revisor