Byrårotation enligt de nya EU-reglerna

2015-06-22 10:05

De komplexa övergångsreglerna för byrårotation i EU:s revisionspaket väcker många frågetecken. Mot den bakgrunden skriver FAR:s ordförande Jonas Svensson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström ett brev till vd:ar och ordförande i revisionsutskott i företag av allmänt intresse.

Den högaktuella frågan gäller när beslut om eventuell förlängning av revisionsuppdrag, som påbörjades under perioden 17 juni 2003 till och med 16 juni 2006, måste fattas. Måste det ske före 17 juni 2016, som är ikraftträdandedatum för revisionspaketet, eller kan man avvakta första stämman efter nämnda datum? Till bilden hör att det finns särskilda regler för det anbudsförfarande som måste föregå stämmobeslutet.

– Från FARs sida säger vi att beslutet om förlängning av revisionsuppdrag kan fattas vid den årsstämma som följer närmast efter 17 juni 2016. Något annat kan inte motiveras från rättssäkerhetssynpunkt, eftersom riksdagen fattar de helt avgörande besluten om byrårotation först under senvåren 2016, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Taggar: EU:s revisionpaket