Hot om höga sanktionsavgifter i EU:s revisionspaket

Hösten 2014 påbörjade Utredningen om EU:s revisionspaket ett intensivt arbete med att utarbeta nödvändiga lagförslag för att dels genomföra reglerna i EU-direktivet, dels anpassa svensk rätt till bestämmelserna i revisorsförordningen.

Utredningens förslag är nu ute på remiss och deadline för remissvar är 15 september. Därefter ska en proposition presenteras under våren och riksdagen ska rösta om förslagen senast under maj 2016.

Helene Agélii, FAR:s chefsjurist och expert i Utredningen om EU:s revisionspaket, berättar mer om EU:s revisionspaket.

Taggar: EU:s revisionpaket