Sveriges Bästa Årsredovisning

Från och med 2020 är FAR:s pris ”Bästa Redovisning av Hållbarhet” integrerat med priset för ”Sveriges Bästa Årsredovisning”, där FAR är en av arrangörerna tillsammans med Nasdaq, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Genom samordningen blir god hållbarhetsredovisning en förutsättning för att komma i fråga att prisas bland Sveriges bästa årsredovisningar.

Förändringen innebär att hållbarhetsjuryn från och med 2020 enbart tittar på noterade bolag, men i alla klasser, det vill säga Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Hållbarhetsjuryn samverkar med juryn för Sveriges Bästa Årsredovisning och för att bli nominerad krävs hög klass på hållbarhetsinformationen i årsredovisningen.

FAR:s pris för Bästa Redovisning av Hållbarhet delades ut mellan 2003 och 2019.

Annica Gerentz

Kommunikationsstrateg

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se