Jobba på FAR!

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

Välkommen att söka utannonserad tjänst eller att skicka in en spontanansökan.

Är du vår nya kollega eller vill du bli aktiv i FAR:s expertnätverk?

Välkommen att skicka in en spontanansökan!

Det här erbjuder FAR

  • Utveckling och möjligheter

    Hos oss finns utrymme att växa och prova nytt! Du kan påverka och är en viktig pusselbit i organisationen.

  • Kunniga och generösa kollegor

    FAR är ett kunskapsföretag där du utvecklas tillsammans och med hjälp av dina duktiga kollegor.

  • Fantastiskt läge

    Arbeta i nya, fräscha lokaler centralt i Stockholm, med gångavstånd till centralstation, flygbussar och restauranger.

Möt våra medarbetare

Läs mer om några av dina framtida kollegor!

Frida Hyllengren

Frida Hyllengren

Stabs- och ekonomichef

Jag började min resa inom FAR som controller för verksamheterna utbildning och förlag hösten 2016.

Efter en större omorganisation slogs de ihop till ett verksamhetsområde med namnet Kompetens. I samband med det inkluderades även kundservice, sälj och marknad och mina arbetsuppgifter breddades och gav mig nya möjligheter att utvecklas.

Våren 2022 fick jag frågan om att ta över som FAR:s ekonomichef och tvekade inte en minut att anta den utmaningen.

Stefan Öhman

Utvecklingsansvarig FAR Online

Jag började på FAR som juridisk redaktör på förlaget och fokus låg då på att producera böcker. Tack vare mitt stora teknikintresse så kom jag tidigt med i utvecklingen av den då helt nya tjänsten FAR Online.

Att ha fått vara med och genomföra den ibland ganska mödosamma omställningen från tryckt till digitalt har varit väldigt roligt och utmanande. Numera är jag utvecklingsansvarig för FAR Online och ser fram emot att få fortsätta utveckla och förbättra FAR Online. Det är kul att se att den uppskattas av både medlemmar och kunder.”

Kundservice

Sofia Lagoni

Medlemskoordinator

Jag började på FAR:s kundservice hösten 2017 och då var både FAR och branschen helt nya för mig. Genom mitt jobb på kundservice lärde jag mig otroligt mycket om FAR, våra kunder och medlemmar.

2021 fick jag möjligheten att byta avdelning och axla manteln som medlemskoordinator. En roll där jag får jobba med en rolig mix av medlemskommunikation och marknadsaktiviteter, alltid med målet att skapa största möjliga medlemsnytta.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

Jag började på FAR i mars 2021 som auktoriserad revisor. Rollen jag gick in i var bred, men med tiden har jag specialiserat mig inom hållbarhet och offentlig sektor och engagerar mig även i FAR:s interna hållbarhetsarbete och externa hållbarhetsrapportering. Digitaliseringsfrågor kopplat till revision är ett annat område jag fördjupat mig i.

Jag har en varierande och stimulerande arbetsvardag som består av alltifrån att svara på remisser och frågor i medlemsrådgivningen till att planera poddar, webbinarium eller annan vägledning till nytta för medlemmarna.”

Kristina Rudolfson

Kristina Rudolfsson

Projektledare

Berätta, vad gör du på FAR?
Min roll är att koordinera hanteringen av FAR:s kurser.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Varje dag ser vi över kommande kurstillfällen, stämmer av med föreläsare och med anläggningar där kurserna ska genomföras. Vi har kontakt med de som anmält sig, så att de får väsentlig information inför kursstarten. Vi hjälper också till med rådgivning, så att det blir lättare för medlemmar och företagsekonomer att välja rätt kurs, och därmed få rätt kompetensutveckling.

Vad är det mest spännande med ditt jobb?
Att jobbet är omväxlande, eftersom det innebär både projektledning och administration.

Vad tycker du kännetecknar FAR som arbetsplats?
Vi har en trivsam och modern arbetsplats med bra gemenskap, tillit och engagemang.

Henrik Sohlberg

Henrik Sohlberg

Juridisk redaktör

Berätta, vad gör du på FAR?
Jag är juridisk redaktör på förlaget på FAR. Vi har hand om FAR Online och ger också ut FAR:s regelsamlingar som böcker.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag börjar med att kolla mina bevakningsområden, för att se om det har kommit någonting nytt, och tar hand om det som ska in i FAR Online. Det kan vara nya lagar, nytt från Skatteverket eller självreglering från någon av FAR:s normgivningsgrupper. Om det är något som är intressant för våra kunder skriver jag en nyhet och publicerar på vår webbplats.

Vad tycker du kännetecknar FAR som arbetsplats?
Det är arbetsplats där man är mån om sina anställda och att alla ska trivas. Vi har många aktiviteter som skapar gemenskap och samhörighet. Det är också gott om kompetent personal.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

Vilken är din roll på FAR?
Jag ansvarar för kvalitetskontrollen av revisionsverksamhet. Det innebär att jag bereder kvalitetskontrollärenden och föreslår beslut. Jag är också FAR-representant i Specialistgrupp Etik.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det varierar beroende på var i kvalitetskontrollsarbetet vi befinner oss. Det kan vara genomgång av kontrollärenden, kontakter med kontrollanter och medlemmar, beredning av underlag till Revisorsinspektionen, att skriva protokoll, beslutsbrev eller mötesunderlag till kvalitetsnämnden eller etikgruppen.

Vad tycker du kännetecknar FAR som arbetsplats?
FAR är en arbetsplats med kompetenta och ödmjuka kollegor och en arbetsgivare som verkligen låter medarbetarna utvecklas och anta nya roller inom företaget. FAR är en arbetsgivare man blir kvar hos!

Anna Karin Wikner

Handläggare medlemskap & kvalitetskontroll

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag har mycket kontakt med medlemmar och blivande medlemmar. Jag går igenom medlemsansökningar och kollar att den sökande uppfyller FAR:s krav. Det kan se olika ut beroende på yrkesroll och Ibland ställer jag kompletterande frågor eller begär ytterligare uppgifter. Jag svarar också på frågor om FAR:s medlemskap, auktorisationer, vidareutbildningskrav och FAR:s kvalitetskontroll, fakturera medlemsavgifter och att tar fram auktorisationsintyg.

Vad tycker du kännetecknar FAR som arbetsplats?
Väldigt kunniga och generösa kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. FAR är en stabil arbetsgivare som litar på att vi anställda gör ett bra jobb och ger oss frihet och mandat att utföra det på bästa sätt.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Berätta, vad du gör på FAR?
Jag jobbar främst med vår medlemsrådgivning där jag resonerar med medlemmar kring de redovisnings- och konsultfrågor de ställer till oss. Dessutom jobbar jag med auktorisationsprocessen för redovisningskonsulter och representerar FAR i vår strategiska och operativa grupp för redovisning. Jag sitter också med i styrelsen för BAS-intressenternas förening och samverkar med Skatteverket i operativa frågor.

Det mest spännande med ditt jobb …?
Att man lär sig något nytt nästan varje dag.

... och det mest utmanande?
Riktigt kluriga frågor.

Vad tycker du kännetecknar FAR som arbetsplats?
– FAR är ett kunskapsföretag – vi sprider kunskap genom utbildning, medlemsrådgivning, FAR Online, tidningen Balans och vår hemsida.

Niklas Ferm

Niklas Ferm

Försäljningschef

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
–Jag har ofta kundmöten och kundsamtal. Omvärldsbevakning via LinkedIn, media och relevanta webbplatser är en annan viktig del av mitt jobb. Jag har också löpande avstämningar med kundservice om hur försäljningen går. Dagarna går snabbt, det är ju så när man har roligt!

Det mest spännande med ditt jobb?
Dialogen med FAR:s medlemmar om kompetensutveckling och om byråns utveckling. Kontakten med andra företagsekonomer som vill utvecklas är väldigt givande. Jag är också med och påverkar FAR:s marknadsinsatser och försäljningsstrategier – det är verkligen spännande!

Det bästa med att jobba på FAR?
Kompetenta och trevliga kollegor. Men även möjligheten att påverka och utvecklas och alla intressanta samtal med kunder och medlemmar.

Human Resources

Maria Jaktlund

Human Resources

08-402 75 21 maria.jaktlund@far.se