FAR-podden: Ska revisionen vara lagstadgad eller efterfrågestyrd?

2018-05-12 14:11

Det hettar till när Caroline af Ugglas och Johan Rippe gästar FAR-podden för att diskutera nyttan med revision med Pernilla Halling och Dan Brännström.

Varför är det egentligen så svårt att prata om värdet av revision? Det frågar man sig i FAR-podden, varav Johan Rippe, auktoriserad revisor, vice vd PwC och vice ordförande i FAR, konstaterar att det inte alltid är tydligt för den enskilde företagaren vad värdet av revision består av

– Vi kan nog bli mycket bättre på att tala om värdet och vara självkritiska. När man har jobbat i 23 år med stora och små bolag kan man se ett mönster. Jag ser att välskötta bolag med god ordning och reda och god intern kontroll, där man vet vad man tjänar pengar på och vilka produkter och tjänster man förlorar pengar på, de bolagen fattar också bättre och mer välinformerade beslut. Och de blir i längden mer framgångsrika. Så jag ser vilket bidrag vi revisorer gör för företagens utveckling, säger Johan Rippe.

"Diskussionen handlar om framtvingade regler"

För Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv handlar frågan om revisionens värde egentligen inte om kvaliteten på revision.

– Revision är en bra tjänst, det är inte därför det blir en diskussion. Utan det är för att det finns tvingande regler. Det är en långgående slutsats att svenskar skulle vara i sämre moraliskt skick än andra nationaliteter i Europa. Det är inte vår bild. Det höjda tonläget från Svenskt Näringsliv handlar om att man med en lag skulle marknadsföra en produkt som är bra. Man behöver inte använda en lag för att sälja en bra produkt i en marknadsekonomi.

Johan Rippe anser att det finns tre dimensioner när man pratar om nyttan av revision.

  • För företagaren själv, ägaren, ledningen i det lilla företaget.
  • De direkta intressenterna i företaget; de som handlar i företaget, säljer sina tjänster eller tar anställning på företaget. Där finns en nytta av att det finns en viss information och att den är tillförlitlig.
  • Samhället i stort som gynnas av att det finns en trygghet i näringslivet och att man vågar göra affärer.

Revisionen kräver bättre marknadsföring

– Jag är själv egenföretagare och har revisor, förstås. Men det är mitt fria val. Jag tror att ni ska sluta vara så ängsliga som grupp och inse att ni säljer en bra produkt. Marknadsför den lite bättre i stället för att ropa på lagstiftare, säger Caroline af Ugglas.

Och visst, i detta avsnitt av FAR-podden är man slutligen överens om att man inte är överens. Men en sak kan båda skriva under på: Det är bra med revision.

Lyssna på poddavsnittet >.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: FAR-podden