De blev årets första auktoriserade skatterådgivare

2018-01-25 09:22

Sju skatterådgivare gjorde FAR:s auktorisationsprov 23 januari, varav fem fick godkänt. Av dessa kommer tre från KPMG, en från PwC och en från Grant Thornton.

– Vi har höjt kraven för godkännande. Alla är väldigt pålästa när de kommer hit och gör provet. Då har vi nått målet, att tentanderna ska ta till sig regelverket och beteendet, säger Peter Linder, ordförande i auktorisationsnämnden.

Något Peter Linder har uppmärksammat under senare auktorisationstillfällen är att fler skatterådgivare som är seniora i sin yrkesroll gör provet.

– Min uppfattning är att yrkesmässigt seniora personer genomför provet för att byråerna gärna vill att de ska bli auktoriserade. Jag tycker givetvis att det är bra att byråerna ställer upp på det här och att de lyfter auktorisationen till en företeelse på marknaden för skatterådgivare.

Måste genomgå FAR:s etikkurs

En av förutsättningarna för auktorisationen är att man först går FAR:s etikkurs. Själva tentamenstillfället går ut på att skatterådgivarna sitter var för sig i 1 – 1,5 timme timme och löser två praktiska case muntligt. Det de ska fånga upp och identifiera är exempelvis oberoende, tystnadsplikt och penningtvätt; centrala områden när det gäller skatterådgivarnas etiknivå.

Efter provet diskuterar respektive tentand casen med två ur auktorisationsnämnden i ytterligare någon timme. Auktorisationsnämnden har därefter ett möte för att gå igenom hur tentanderna har tacklat frågorna och om kriterierna har uppfyllts.

"Vi säljer inte skatteupplägg"

– Inriktningen på verksamheten har förändrats. Vi säljer inte skatteupplägg. Väldigt mycket av det vi skattrådgivare gör går ut på att kunderna följer de regelsystem som finns och tillämpar dem rätt. Det är numera en väsentlig del av yrkesrollen och det är det vi vill att auktorisationen ska stå för, tillägger auktorisationsnämndens ordförande.

Filosofin bakom auktorisationen är att yrkesrollen ska stå för något på marknaden. Speciell i tider där det i samhällsdebatten diskuteras seriös skatterådgivning.

– Marknaden kommer att efterfråga de auktoriserade skatterådgivarna, det är vår målsättning, avslutar Peter Linder.

Godkända på skatterådgivarnas auktorisationsprov 23 januari 2018:

  • Henrik Ohlin, KPMG
  • Pontus Fornell, KPMG
  • Jenny Ann Lagergren, KPMG
  • Knut Fogelfors, PwC
  • Maria Bergenmo, Grant Thornton

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Skatterådgivare