Nu är nya Reko här

2018-02-19 12:36

Nu lanserar vi Reko 2018 – med branschens lönetjänster och flera andra viktiga nyheter. Reko 2018 är dessutom anpassad till en mer digitaliserad arbetsmiljö. "Vi i Rekogruppen vill att konsulten ska känna sig trygg i Reko oavsett vilka tjänster som levereras till kund", säger Camilla Carlsson på FAR.

Förutom branschens lönetjänster innehåller Reko 2018 en rad andra nyheter. Bland annat är den röda tråden mellan ska-krav, kapitel och olika Reko tydligare. Dessutom ingår en ny Reko om kvalitetskrav vid löneuppdrag. 

En annan nyhet i Reko 2018 är att uppdragsavtalet ska förnyas minst vart femte år. Men självklart ska uppdragsavtalet uppdateras så snart som möjligt när förutsättningarna för uppdraget ändras.

En genomgående förändring är att detaljgraden har minskat till förmån för ökat utrymme för redovisningsföretagets egna rutiner, som en anpassning till en mer digitaliserad miljö. 

– Vår målsättning är att konsulten ska känna sig trygg och verkligen förstå vikten av att ”reagera, agera, kommunicera och dokumentera”. Följer man dessa ledord kan man sova gott om natten, säger Camilla Carlsson på FAR som varit med och tagit fram Reko 2018.

Anpassad för lönetjänster

En nyhet i Reko 2018 är att avsnittet för insourcing har utvecklats och anpassats även för lönetjänster.

– Den här typen av tjänster efterfrågas allt oftare på marknaden och därför har avsnittet moderniserats och utvecklats. Insourcinguppdrag innebär att konsulten arbetar hos uppdragsgivaren som en del av uppdragsgivarens löne- eller ekonomifunktion. Det innebär att de rutiner, kontroller och kvalitetssäkring som krävs för uppdraget måste byggas in i uppdragsgivarens processer, säger Camilla Carlsson.

Avsnittet Rapportering vid väsentliga händelser har också förtydligats i nya Reko. 

– För att på bästa sätt kunna hantera väsentliga händelser och göra en professionell bedömning är det viktigt att konsulten är insatt i såväl tillämpliga lagar och regler som uppdragsgivarens verksamhet. När konsulten befarar eller kan konstatera att en väsentlig händelse har ägt rum är konsulten skyldig att agera.

Bokslutsrapporten har ersatts

En annan förändring är att Bokslutsrapporten har tagits bort från Reko 2018 och ersatts med Rapport från auktoriserad FAR-konsult.

– Rapport från auktoriserad FAR-konsult är bättre anpassad till det specifika uppdraget än den tidigare Bokslutsrapporten. En Rapport från auktoriserad FAR-konsult kan lämnas som ett resultat av att en auktoriserad konsult har haft i uppdrag att biträda en uppdragsgivare med redovisnings- eller lönetjänster. I uppdrag som definierats som redovisnings- eller löneuppdrag enligt Reko bör målsättningen vara att lämna en sådan rapport. En förutsättning är att konsultens arbete har kunnat utföras enligt Reko, vilket innebär att uppdraget håller en hög kvalitet.

Reko i FAR Online redan nu

Du hittar Reko i sin helhet redan nu i FAR Online här. Du som är FAR-medlem får Reko 2018 skickad till dig i slutet av mars.

Onsdag 21 februari spelar vi in det första avsnittet av Reko-podden. Avsnittet släpps under vecka 10 och du hittar det bland annat på far.se, iTunes och i appen Podcaster.

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. 

Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och har sedan dess blivit en erkänd kvalitetsstandard och därigenom normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se

Taggar: Lönekonsult, Redovisningskonsult, Reko