Ändringar i rekommendationer och uttalanden om revisionsberättelsens utformning

2017-11-21 10:02

FAR:s policygrupp för revision har beslutat om ändringar i rekommendationer och uttalanden som handlar om revisionsberättelsens utformning. Ändringarna träder i kraft för revision av räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

Följande rekommendationer och uttalanden har ändrats;

  • RevR 700 Revisionsberättelsens utformning
  • RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen
  • RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse
  • RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag
  • RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
  • RevU 17 Gemensam revision

De ändrade rekommendationerna och uttalandena finns tillgängliga i FAR Online. Samtliga exempel som har ändrats finns tillgängliga i Word-filer med spårade ändringar.

Taggar: Revision, Revisor