Farväl, PUL! – 14 steg att ta redan nu

2017-03-10 10:43

25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen i kraft och ersätter PUL. Balans har satt ihop en lista att beta av – och det är hög tid att börja redan nu.

  1. Vilka personuppgifter behandlar ni i organisationen idag, och hur hanterar ni dem?
  2. Dokumentera processerna.
  3. Identifiera organisationens flöden.
  4. Vilka säkerhetsmekanismer finns, internt och externt?
  5. Vilka är era skyldigheter – är ni personuppgiftsansvariga (PuA) eller personuppgiftsbiträden (PuB)?
  6. Diskutera frågan i styrelsen. Fördela resurser för att gå igenom och dokumentera personuppgiftsbehandlingen, säkerställa säkerheten kring databasen samt skapa/köpa ett digitalt system för att registrera all behandling.
  7. Ta hjälp av en jurist.
  8. Informera alla i organisationen om förändringarna.
  9. Utse ett dataskyddsombud.
Läs hela listan på Balanswebben

Taggar: PUL