Bästa redovisning av hållbarhet - nu har juryn påbörjat sitt arbete

2017-03-15 11:19

Juryn för Bästa redovisning av hållbarhet består av FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling. Nu har de haft sitt första möte och arbetet med att utse årets vinnare har tagit sin början.

– Vi i gruppen slår fast vilka kriterier vi utgår från, och det är ungefär samma som förra året. Sedan kommer vi att gå igenom redovisningarna och välja ut ett antal som vi nominerar, säger Isabelle Hammarström, PwC.

Sedan 2003 har FAR årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning. Inför nomineringen 2016 bytte priset namn till Bästa redovisning av hållbarhet. Syftet med namnbytet var att spegla den utveckling som skett sedan priset instiftades. Då allt fler företag väljer att integrera hållbarhetsredovisningen i den finansiella rapporteringen ansågs inte begreppet hållbarhetsredovisning längre täcka in all redovisning av hållbarhetsinformation.

Ska vara oberoende granskad

För att kvalificera sig för tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är oberoende granskad i enlighet med vedertagen standard samt att granskningen utförts av en FAR-ansluten byrå.

 Det är viktigt att förstå den kontext vi verkar i, det vill säga att bolagen vi tittar på ska vara oberoende granskade. Det gör att det blir en klar övervikt av bland annat stora och statliga bolag, säger Andreas Drugge, Deloitte.

Utvärderas av två byråer

Alla svenska företag som uppfyller kriteriet om oberoende granskning, och som juryn identifierat, ingår i tävlingen. De utvärderas sedan av juryn i olika steg. De senaste åren har det rört sig om ett sjuttiotal företag. Av dessa nomineras ett antal som utvärderas ytterligare och poängsätts. Varje redovisning utvärderas av två byråer, som inte får vara den byrå som utfört granskningen av redovisningen.

Några av kriterierna som juryn tittar på är:

  • Styrelsens ansvar
  • Väsentlighet och involvering av intressenter
  • Mål och strategier
  • Risker och möjligheter
  • Värdeskapande, integrering och innovation
  • Anpassning till ny lagstiftning

 Vi ser över kriterierna varje år så att de är så relevanta som möjligt, säger Isabelle Hammarström.

Läs mer om priset och anmäl dig till årets prisutdelning.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Bästa hållbarhetsredovisning, Bästa redovisning av hållbarhet