"Viktigt att svara på enkäten om skattetillägget"

2017-05-23 14:22

Nu uppmanar FAR:s skattesektion att skatterådgivarna, men även revisorer och redovisningskonsulter, svarar på den webbenkät som skickades ut i mitten av maj. Via enkäten hoppas man få reda på hur rådgivare och revisorer uppfattar dagens skattetilläggsregler och vad yrkesgruppen tycker om skattetilläggets preventiva effekt.

I oktober beslutade regeringen att tillsätta utredaren Annelie Sjöberg för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen. Ett uppdrag som ska redovisas om cirka sex månader, den 30 november.

Joachim Agrell, skatterådgivare på Deloitte och ordförande i FAR:s skattesektion, uppmanar att fylla i undersökningen.

– Enkäten skapar basen till utredningens fortsatta diskussioner. Som praktiker har vi värdefull information om hur skattskyldiga uppfattar dagens system och vad som är viktigt att beakta när man ser över systemet. Det känns viktigt att vi tar tillfället i akt och svarar och därmed bidrar till utredningens arbete, säger han.

Går snabbt att göra

Joachim Agrell har själv tagit fem minuter för att fylla i enkäten, som bland annat består av ett 10-tal påståenden med en femgradig skala där användaren får klicka i hur pass mycket denne instämmer eller inte i frågeställningen.

– Skattetilläggen har ett tydligt syfte och funktion i skattesystemet som sådant. Det är dock viktigt att reglerna ger ett rimligt utfall för att inte undergräva skattesystemets legitimitet. Dagens regler behöver inte skärpas ytterligare, istället bör fokus ligger på att skapa ett rättvist, enkelt och tydligt system där risken att drabbas av straffavgifter på ett väl avvägt sätt motverkar felaktigheter, säger Joachim Agrell.

Enkätundersökningen mejlades ut till samtliga FAR-medlemmar i mitten av maj, sista svarsdatum är 5 juni. Kantar Sifo behandlar svaren konfidentiellt.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Skatt, Skatterådgivare