Höör första kommun i världen med reviderad integrerad årsredovisning

2017-05-12 12:36

I slutet av april godkände kommunfullmäktige i Höörs kommun Sveriges, och världens, första reviderade integrerade kommunala årsredovisning. "Det är så klart jätteroligt. Med hjälp av ramverket har vi hittat ett sätt att göra årsredovisningen intressant för både kommuninnevånare och medarbetare", säger Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare på Höörs kommun.

Idén till att göra en integrerad rapportering föddes förra året. Och det var via sociala medier Helena fick upp ögonen för ramverket.

– Det var faktiskt tack vare Dan Brännströms blogg som idén föddes. Jag följer honom på Twitter och läser hans blogg och tycker att han är en förebild och inspiratör, säger Helena som också är initiativtagare till kommunens integrerade årsredovisning.

– Jag såg att ramverket ger ett bra stöd för att ta fram en modern redovisning som redovisar hur kommunens insatser skapar nytta för medborgarna. Kommunledningen ser samma potential och kommunstyrelsen fattade beslut om att kommunen även framöver ska tillämpa ramverket.

Synliggör viktiga värden

För Höörs kommun ger ramverket en bra struktur för att synliggöra och kommunicera fler värden och kapital som är viktiga för en kommun. Det är ett verktyg att redovisa nyttan av verksamheter som traditionellt ses som resurskrävande.

– Till exempel har vi kunnat visa värdet av det arbete socialtjänsten gör. Och det är jätteviktigt för de som bor i vår kommun, men också för de kommunanställda.

Ramverket har också gett vägledning i hur man ska arbeta framåtsyftande och redovisa värdet av de innovationssatsningar kommunen driver.
Kommundirektör Michael Andersson ser stora vinster.

– Fler medarbetare har läst och tagit del av redovisningen. De tycker att den ger en bra helhetsbild och förståelse för den mångfacetterade verksamhet en kommun driver, säger han

Rekommenderar andra kommuner att göra samma sak

Han rekommenderar fler kommuner, och verksamheter, att tillämpa ramverket för att på ett strukturerat sätt redovisa de värden som verksamheten skapar.

Lars-Olle Larsson, Sveriges ambassadör för IIRC, som varit ett stöd för Höörs kommun i arbetet med att ta fram den integrerade årsredovisningen hoppas att det ger ringar på vattnet.

– Det är min förhoppning att hela den offentliga sektorn tar del av och inspireras av Höörs kommuns goda exempel, säger Lars-Olle Larsson som är Sveriges ambassadör för IIRC.

<IR> integrerad rapportering är ett sätt att rapportera finansiell- och icke-finansiell information tillsammans. <IR>-ramverket bygger på en helhetsbild av hela verksamheten och stor transparens av verksamhetsstyrningen, där strategier och riskvärdering också måste ingå. Integrerad rapportering går att göra för alla verksamheter som upprättar årsredovisning, och i den integrerade rapporteringen går det att använda sig av andra regelverk, exempelvis tillämpligt redovisningsregelverk och regelverk för hållbarhetsrapportering.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Integrerad rapportering