Millennials: Vi vet vad vi vill!

2017-06-07 11:04

De är unga och branschens framtidslöften. Men vad vill de? Hur tänker de? Vi har träffat fyra millennials för att prata om yrket, karriären och målen.

När Balans i februari granskade hållbarhetsarbetet hos Big 7, menade flera av de intervjuade att medarbetare och särskilt de yngre – så kallade millennials – efterfrågar arbetsgivare med tydliga värderingar i linje med vad individerna själva står för.

I samma veva släpptes Deloittes globala rapport Deloitte Millennial Survey 2017, där man konstaterade att nordiska millennials jämfört med jämnåriga världen över på samma självklara sätt vägrar bekymra sig för att automatisering ska ta deras jobb. ”De ser snarare möjligheter kopplade till värdeskapande aktiviteter, kreativ utveckling eller nya kunskaper”, skrev Deloitte i ett pressmeddelande.

I ett avsnitt av FAR-podden, sänt våren 2017, sa Susanne Tillqvist, konsult och delägare på EY:

– Jag tror inte att det finns en enda medarbetare på EY som inte säger att det här är jätteviktigt. Det finns ett visst tryck. Speciellt våra yngre medarbetare tycker att det är viktigt med hållbarhet, miljö, jämställdhet. De vill inte jobba på en verksamhet som inte överensstämmer med deras värderingar.

Vilka är då dessa millennials?

Allmänt vedertaget menas generationen född från mitten av 1980-talet och fram till 1990-talets mitt och som alltså växte upp kring millennieskiftet, därav begreppet millennials. För gruppen har tekniska vardagsprylar såsom datorer, internet och smartphones alltid varit en del av tillvaron. Dessa 20- och, i viss mån, unga 30-plussare har på vissa håll även kallats för ”livskarriärister”.

Enligt Ungdomsbarometerns undersökning Workforce 2020, en online-enkät som besvarades av cirka 2 500 svenska 20–34-åringar under ett par veckor sommaren 2016, kan man skönja ett par tendenser.

– Att vara framgångsrik handlar inte om titlar, lön eller vilken bil man kör – utan om att trivas med jobbet och hitta balans i tillvaron, sa Stina Olén, rapportförfattare och ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren i samband studien.

Hur står det till med millennials i revisions- och rådgivningsbranschen

Balans träffar fyra siffer- och analysintresserade millennials i åldrarna 24–26 år från olika delar av landet och med olika inriktning i branschen för att ta reda på det.

Dijana Zaric pluggade till civilekonom på Jönköping International Business School och har arbetat som revisorsassistent på Celinder Revision i Värnamo sedan januari 2016.

– Det är väldigt viktigt för mig att byrån har värderingar som motsvarar mina. När jag kom på intervju på mitt nuvarande jobb förstod jag att de var ute efter personer som överensstämmer med deras sätt att arbeta, berättar Dijana Zaric.

– Vi värnar om varandras kompetenser. Vi lyfter fram varandra. Stämningen och energin var precis det jag var ute efter. På jobbet är det öppet klimat, lätt att diskutera saker och utvecklande, tillägger hon.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Läs hela texten i Balans nr 6