IT-kompetens och dataanalys viktigt för framtidens revisor

2017-04-07 08:40

Digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision och branschen går mot att efterfråga IT-kompetens och analytisk förmåga hos revisorn. Det framgår i en ny uppsats prisad av Svenska Revisionsakademin.

Joakim Andersson och Tim Engström har skrivit uppsatsen Digitalisering och automatisering av revisionen. Hur kan den påverkas samt hanteras av branschen?, framlagd på Högskolan i Halmstad i maj 2016.

Nu har de prisats för sin kvalitativa studie. 6 april mottog uppsatsförfattarna Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2016.

Grattis! Vi börjar med den klassiska frågan, hur känns det?

– Tack så mycket! Det känns helt fantastiskt och vi känner en enorm stolthet! Då samtliga lärosäten bara fick skicka in varsin uppsats var det hård konkurrens så detta ger oss ett kvitto på att vi gjort någonting riktigt bra och att tiden vi lade ner var väl värd, säger Joakim Andersson och Tim Engström.

Uppsatsförfattarnas slutsatser är att digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision. Behovet av mindre kvalificerad personal lär minska eftersom vissa tjänster blir automatiserade. Samtidigt kommer branschen att börja efterfråga större IT-kompetens och ställa större krav på den analytiska förmågan hos revisorerna. Det innebär att utbildningarna behöver ses över för att innehålla mer IT och dataanalys.

I underlaget finns bland annat personliga intervjuer med programutvecklare och revisorer samt en intervju med FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Vad innebär era slutsatser för dagens respektive morgondagens revisorer?

– När företagen blir allt mer digitaliserade ser vi att det blir viktigare för revisorerna att förstå företagens informationssystem och hur dessa kan användas för att hämta ut användbar information. Den här informationen skapar i sin tur möjlighet att använda sig mer av dataanalys, säger Tim Engström.

– Det ställer högre krav på framtida revisorns analytiska förmåga. Revisorn kommer att behöva dra slutsatser från en större mängd information och skapa sig en helhetsbild av verksamheten för att hjälpa till med företagsstrategiska frågor. Förhoppningsvis kan vår studie hjälpa framtidens revisorer att nå sina mål genom att belysa de nyckelkompetenser som blir allt viktigare framöver, fortsätter han.

Prismotiveringen lyder bland annat:

”Sammanfattningsvis tar uppsatsen upp ett högaktuellt ämne som på ett väldisponerat och lättillgängligt sätt beskriver digitaliseringens effekter för branschen. Språket är enkelt och utan de ibland vanliga forskningsflosklerna. Författarna har vidare gjort ett gediget arbete i att sammanfatta iakttagelserna på ett tydligt och konkret sätt och slutligen ger man ett antal exempel på hur den pågående digitalisering kan komma att påverka revisionsyrkets arbetssätt och processer. Med andra ord: En mycket värdig vinnare.”

Juryn påpekar även att de gärna hade velat se en fördjupad diskussion kring de snåriga bedömnings- och värderingsfrågorna.

Hur påverkas just de här frågorna i en allt mer digitaliserad värld?

– När det gäller olika bedömningar och värderingar så kommer nog teknologin aldrig att kunna ersätta den mänskliga kompetensen. Däremot kommer utvecklingen att skapa bättre förutsättningar för revisorn att göra sina värderingar och bedömningar, säger Joakim Andersson och tillägger:

– Som vi skriver i uppsatsen ser vi att det fortfarande lär krävas handpåläggning när det gäller vad som ska bedömas och efter vilka kriterier. Då teknologin utvecklas kommer en större mängd data att kunna ligga till grund för det som i slutändan ska analyseras. Men som vi ser det kommer det alltid krävas att en person med rätt kompetens tittar på utfallet och gör sin bedömning i slutändan.

Tim Engström är i dag knuten till Grant Thornton i Göteborg, där han verkar som revisorsmedarbetare. Joakim Andersson arbetar med revision på Deloitte i Göteborg, där han ingår i team som jobbar med bolag i olika storlekar.

– Det jag sett under mitt första år inom revision är att det är en viss skillnad i hur långt bolagen kommit i sin digitaliseringsresa och min bild är att det ofta är de större bolagen som ligger steget före. Som jag ser det är vi dock bara i startgroparna när det gäller utvecklingen och det är intressant att höra snacket i korridorerna när det gäller utveckling av exempelvis artificiell intelligens och på vilka sätt den kan användas inom revisionen, säger Joakim Andersson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Revision, Revisor