Våga ta kommandot över kunden

2016-09-15 20:04

Digitaliseringen och automatiseringen är inte längre framtiden. Det är här och nu. Men har du kunden med dig? Om inte måste du kliva fram och våga visa vägen.

Branschen står inför flera stora utmaningar. Utöver den faktiska omställningen till en allt mer automatiserad bransch, som innebär en förändrad yrkesroll, ligger en stor utmaning i att kommunicera förändringarna till kunderna.

– Det är lätt att snöa in på förklaringar kring system, och att bli väldigt tekniskt orienterad i diskussionerna med kunderna. Men vi måste bli bättre på att lyfta blicken, vi får aldrig tappa fokus på kundnyttan. I slutänden är det bara det som spelar roll om vi ska kunna sälja våra tjänster, säger Alvaro Rodriguez, auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton.

Han får medhåll av Thomas Logardt, auktoriserad redovisningskonsult på BDO:

– Vi måste bli lite mer av generalister och ha ett helhetsperspektiv när vi diskuterar nyttan med förändringen med våra kunder, säger han.

Båda sitter i styrgruppen i FAR:s sektion Redovisning där frågan om digitaliseringsprocessen och hur man gör för att inte tappa kunden på vägen är ständigt aktuell.

Läs hela artikeln på Balanswebben