”Vi måste våga släppa lite på noggrannhetskulturen”

2016-11-11 13:23

Om du vill lyckas som redovisningskonsult i ett längre perspektiv måste du klara av att bli en kentaur. Låter det märkligt? Det är det inte.

I ”Nyckeln till framtiden” konstaterar man att människor som förmår att samarbeta med datorer och mjukvara på ett effektivt och intelligent sätt, som kan tolka datorernas analys av information och låta sig förbättras med datorernas hjälp är en kentaur. Förmågan att kunna använda denna kunskap och förmedla den till kunden i form av rådgivning och coachning gör dig till en vinnare.

FAR:s PT-utbildning handlar om stötta redovisningskonsulterna när efterfrågan på rådgivning och coachning från kunderna ökar. Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult och grundare av ekonomibyrån Stabilisator, är en av deltagarna.

– Det som händer i branschen med digitalisering och andra förutsättningar tycker jag är jätteroligt. Hos oss har vi alltid erbjudit rådgivning och coachning till våra kunder och under kursen har jag insett att det inte alls är självklart för andra byråer, säger hon.

Flytta fokus från dåtid till framtid

Ett av målen med PT-utbildningen är att lära deltagarna att flytta fokus från dåtid till framtid.

– Det handlar mycket om att våga tänka annorlunda och hitta andra områden där vi kan erbjuda coachning och hjälp. Jag hjälpte exempelvis ett familjeägt företag som hade en del konflikter kring ägarförhållanden att komma vidare. Vi träffades och jag ställde enkla frågor kring ägardirektiven och hur man såg på framtiden. Frågor som krävde att man tvingades tänka framåt i konkreta termer, säger Petra Örjegren.

Stabilisator har också flera uppdrag hos företag där man endast har en coachande roll och inga åtaganden i övrig. Det kan handla om att gå in och coacha en ekonomiansvarig med budgetarbete.

– Sedan finns det ju andra aspekter på digitaliseringen och det är ju hur vi behåller närheten och den personliga kontakten med kunden när den ekonomiska informationen automatiseras. Och då är ju rådgivning och coachning vägen framåt. Det handlar ofta om att ställa enkla och öppna frågor och kanske framför allt – vara intresserad av kunden och verksamheten.

Måste våga utmana kunden

Enligt Robert Wennberg, utbildningschef på FAR, måste man våga utmana kunden på ett annat sätt än man kanske traditionellt har gjort. Som personlig tränare i ekonomiska frågor har man en coachande roll där man behöver hjälpa kunden framåt genom att ställa frågorna: vart är ni på väg, vad har ni för planer och hur ska ni göra för att komma dit? Förutom att ställa frågor har PT:n en naturlig roll att stötta med sin kunskap inom ekonomiområdet.

– Man ska finnas där som ett bollplank, en partner och som en person som hjälper till att sätta konkreta mål för verksamheten.

Och för Petra Örjegren handlar det väldigt mycket om att omvärdera synen på vad yrket egentligen handlar om, eller borde handla om.

– Vi måste våga släppa lite på noggrannhetskulturen och börja lita på systemen i stället för att sitta och leta avvikelser på en krona hit eller dit. Det är mycket bättre att fokusera framåt och berätta för kunderna vad siffrorna faktiskt säger.

Att kentaurer finns på riktigt är Petra ett levande exempel på.

Taggar: FAR:s framtidsstudie, Nyckeln till framtiden, Redovisningskonsult