"Symbolvärdet av en underskrift är viktigt"

2016-05-31 12:20

SKF har kommit långt när det gäller att beskriva kopplingen mellan hållbarhetsfrågor och värdeskapande. För det fick företaget årets pris för Bästa redovisning av hållbarhet, som delades ut av FAR vid ett fullsatt frukostseminarium.

Jonas André och Patrik Stenberg från SKF tackade med berätta om hur de tänkt kring årets redovisning – att de hade vågat prioritera och koncentrera informationen.

Därefter följde en paneldiskussion ledd av Rakel Lennartsson, journalist på Balans.

Första ämnet gällde styrelsens ansvar för hållbarhetsredovisningen. Tre av fem i panelen instämde i påståendet ”Det är viktigt att en hållbarhetsredovisning är underskriven av styrelsen”. Symbolvärdet av underskriften ställdes mot det faktum att styrelsen ansvarar för innehållet i redovisningen oavsett om den skriver under eller inte.

– Symbolvärdet av en underskrift är viktigt, det sätter exempel, sa Helena Sundén, IMM.

– Styrelsen är ansvarig även om den inte skriver under. Men om innehållet i redovisningen är vilseledande kan det innebära bekymmer om styrelsen inte har skrivit under, sa Björn Kristiansson, Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Korruptionsbekämpning
Andra ämnet gällde bolagens korruptionsbekämpande arbete och varför det ska utgöra en del i hållbarhetsredovisningen. Sammanfattningsvis var panelen enig om att detta är ett öppet sätt att skapa medvetenhet om riskerna och öka riskmedvetenheten.

– Det vi ser mest är vänskapskorruption. Att det rapporteras om fler fall tror jag handlar mindre om att korruptionen ökar än om att reglerna i dag är tydligare och att fler fall därför kommer upp till ytan, sa Helena Sundén, IMM.

– Hållbarhetsredovisning handlar inte om att klä bruden. Det ska vara ett sätt att identifiera och visa risker i verksamheten, sa Björn Kristiansson, Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

– Om man hittar avvikelser i verksamheten är hållbarhetsredovisningen en möjlighet att så transparent som möjligt redovisa både detta och vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med problemen, sa Jonas André, SKF.

– Det finns ingen patentlösning på hur korruptionsåtgärder ska redovisas. Det handlar mer om riktlinjer och ambitioner än resultat – där kan man bara redovisa de avvikelser som har konstaterats, sa Torbjörn Westman.

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet