Konstruktivt när FAR träffade finansministern

2016-05-09 13:09

Skatterådgivning var i fokus när FAR träffade finansminister Magdalena Andersson på måndagen. "Mötet var väldigt bra och konstruktivt", säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Avslöjandena om Panama-papers har inte bara påverkat svenska storbanker utan även revisionsbyråerna något som fick finansminister Magdalena Andersson att reagera. Hon bjöd därför in branschens företrädare, FAR:s ordförande Jonas Svensson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, till ett möte på finansdepartementet på måndagsförmiddagen.

– Vi välkomnade möjligheten att få en direkt dialog med finansministern. För oss är det viktigt att berätta hur branschen arbetar proaktivt med att utveckla skatterådgivningen. Nu fick vi ett bra tillfälle att informera om auktorisationen av skatterådgivare, våra etikregler och kvalitetskontrollen, säger Dan Brännström.

En av punkterna i FAR:s yrkesetiska regler är att en rådgivare inte ska främja orätt och i fallet med skatterådgivning handlar det om att skatt ska betalas utifrån tillämpliga regelverk. Dan Brännström konstaterar själv att han under sina 35 år inom stor byrå och på FAR inte träffat på Panama-upplägg eller något liknande.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel för skatterådgivarna, och intresset för den ökar när sådant som Panama-papers inträffar, säger Jonas Svensson.