Dela med er, revisorer!

2016-12-21 08:19

FAR rekommenderar att revisorer tar del av varandras revisionsdokumentation. Bara i undantagsfall ska detta inte gälla. En ny rekommendation sätter gemensam branschstandard.

EU:s revisionspaket har aktualiserat den känsliga frågan om att ta del av tidigare revisors dokumentation. Eftersom reglering saknas på området har FAR:s policygrupp för revision nu tagit fram en rekommendation, RevR 11 Nytillträdd revisors tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation.

Vid ett revisorsbyte har avgående och tillträdande revisor vissa skyldigheter. Den tillträdande måste vidta de åtgärder som krävs för att kunna lämna en ”ren” revisionsberättelse från år ett.

Skyldig att dela med sig

För detta krävs bland annat att tillträdande revisorn förvissat sig om att den ingående balansen (IB) är korrekt. Den avgående revisorn, i sin tur, är skyldig att dela med sig av relevanta upplysningar. Att dela med sig av sin revisionsdokumentation är inget absolut krav, men kan underlätta mycket. Därför har branschen, genom FAR, nu enats kring en rekommendation.

– Lagen ställer de här kraven på revisorerna, men talar inte om hur det ska gå till. Branschen har nu försökt lösa frågan genom en rekommendation, säger Lennart Iredahl, revisionsexpert på FAR.

Rekommendationen sätter en gemensam standard för rättigheter och skyldigheter när det gäller att dela med sig av revisionsdokumentation.

FAR anser att normalfallet ska vara att revisorn delar med sig av sin revisionsdokumentation, gärna i samband med ett möte. Det finns inget krav på att den nya revisorn ska få ta med sig kopior från genomgången. Det ska också finna möjlighet att i undantagsfall inte lämna ut viss information som kan anses vara affärskritisk.

Taggar: Revision, Revisor