Kvaliteten på skatterådgivarna höjs med kontroll

2016-04-06 11:34

Kvalitetskontrollen av skatterådgivarna börjar ta form. Kontrollen ska fungera som en kvalitetsstämpel som visar på kompetens och att skattrådgivarna följer de etiska reglerna som finns.

Skatterådgivarna står i fokus, bland annat med anledning av avslöjandet kring de så kallade Panama-dokumenten. Läckta dokument som visar att advokatbyrån Mossack Fonesca i Panama har skapat komplexa strukturer för skattesmitare med hjälp av brevlådeföretag.

– Kvalitetskontroll av skatterådgivarna ligger i tiden. Många kunder uppskattar att skatterådgivarna är auktoriserade och att det därmed ställs krav på kvalitet och att etiska regler följs, säger Karin Holmgren, ordförande i kvalitetsnämnden för skatterådgivning.

Hon konstaterar att dagens samhälle ställer höga krav på rådgivarna, och att kvalitetskontrollen fyller en viktig funktion. FAR har drygt 350 auktoriserade skatterådgivare och för en del av dem väntar kvalitetskontroller under hösten eller nästa vår.

– Vi har nu tagit fram standarder och riktlinjer som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen. De är anpassade för att kunna appliceras på både stora och mindre byråer. Nu pågår arbetet med att fastställa de checklistor som ska användas inför kvalitetskontrollen och vi arbetar med att ta fram informationsmaterial till skatterådgivarna, säger Karin Holmgren.

Enligt henne är förhoppningen att kvalitetskontrollen inte ska ses som ett hot utan som en möjlighet till samarbete och att dela erfarenheter.

– Vi hoppas att man ska kunna se kvalitetskontrollen som en hjälp till att bli bättre i sin verksamhet, som en utbildning som höjer den egna kompetensen, säger hon.

Efter sommaren kommer kvalitetskontrollanterna att utbildas och därefter kommer granskningen att påbörjas.

– Vi har ännu inte fastställt vilka som kommer att bli granskade det första året. Det kommer att finnas en möjlighet för den som vill bli kontrollerad i det första skedet att höra av sig till oss. Vi kommer dock att göra ett urval både av de som anmält sig och de som inte anmält sig. Det vi märker är att många kunder ser en kvalitetskontroll som något positivt och det hoppas vi även att våra medlemmar kommer att göra, säger Karin Holmgren.

Kvalitetsnämnden för skatterådgivning utsågs vid FAR:s stämma 2015.

Nämnden består av:
Karin Holmgren, Deloitte, (ordförande)
Stefan B Carlsson, PwC, (vice ordförande)
Jessica Otterstål, BDO
Johan Rasin, Grant Thornton
Per Snellman, Tax & Humble
Katrin Fahlgren, KPMG
Rikard Ström, EY

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Taggar: Skatt, Skatterådgivning