Nu börjar implementeringen av EU:s revisionspaket

2014-02-27 13:16

Justitierådet Kristina Ståhl leder den utredning som ska föreslå hur EUs revisionspaket bör implementeras i Sverige. Som bekant tar regelpaketet främst sikte på revision i börsnoterade och finansiella företag. Uppdraget, som ska avrapporteras senast 1 april 2015, finns sammanfattat i ett kommittédirektiv

Arbetet startas upp genom ett första möte 17 juni. Från FAR:s sida medverkar Anna-Clara af Ekenstam och Helene Agélii, ordförande respektive chefsjurist i FAR, som experter i utredningen. Anna-Clara och Helene kommer att backas upp av en referensgrupp och specialister inom branschen.

Utredningen ska särskilt ska överväga revisorns opartiskhet och självständighet i finansiella företag. Tuffa regler för byrårotation nämns som en möjlighet i kommittédirektivet. Annars är regeringens ambition att de svenska reglerna inte ska bli strängare än vad som följer av EU-reglerna. Vidare ska den svenska modellen för bolagsstyrning värnas och möjligheten till självreglering tillvaratas.

"Bra att man slår vakt om självreglering"

- Det är bra att regeringen slår vakt om svensk bolagsstyrning och självreglering. Jag välkomnar också att utredningen ska titta på ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisor. Det behövs med tanke på revisorns utvidgade rapportering om risker och ”going concern” men också utifrån Prosolvia-fallet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Regelpaketet innehåller sammanlagt ett 100-tal artiklar. Det är med andra ord ett mycket omfattande och komplext utredningsuppdrag som Kristina Ståhl och alla de övriga i utredningen nu tar sig an.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket