EU inför byrårotation och begränsad rådgivning

2014-02-28 10:58

Rådgivningen driver tillväxten i branschen. Men nu inför EU regler som syftar till att stärka revisionens oberoende genom att begränsa rådgivningen.

Omröstningen i EU-parlamentet har skjutits upp till mars månad, men innehållet i det så kallade revisionspaketet är nu spikat. Michel Barnier, EU-kommissionär för den inre marknaden och tjänster, har varit pådrivande för en striktare reglering av revisorer och marknaden för revision.

– Detta är ett första steg mot högre revisionskvalité och återvunnet förtroende för den finansiella informationen hos investerarna, en avgörande ingrediens för investeringar och tillväxt i Europa, sa han i en kommentar till medlemsstaternas och EU-parlamentets överenskommelse före jul.

Rådgivningen tillväxtdrivande

Jämfört med det ursprungliga förslaget är kompromissen mindre långtgående, men kan ändå beskrivas som en genomgripande förändring för branschen. Rådgivningsbegränsningen och den obligatoriska byrårotationen vart tionde år kommer enligt bedömare att leda till ökade kostnader och en viss turbulens på marknaden, när många byråer kommer tvingas att byta kunder med varandra. Däremot kommer rådgivningen som helhet fortsätta att vara tillväxtdrivande, menar FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

– FARs framtidsstudie håller. Begränsningen av rådgivningstjänster gäller på egna revisionsuppdrag. Det finns ingenting som tyder på att rådgivningen som helhet kommer att minska. Tvärtom, säger han.

Nya revisionsberättelsen påtaglig förändring

För den enskilda revisorn kommer den mest påtagliga förändringen att vara den nya revisionsberättelsen. Som Dan Brännström uttrycker det: I framtiden kommer det inte längre att finnas några rena revisionsberättelser. Enligt EU:s nya regler ska revisionsberättelsen för noterade och finansiella bolag innehålla uttalanden om risk, och för samtliga bolag ska revisorn uttala sig om fortsatt drift (going concern).

– Jag tror att många intressenter kommer att uppskatta detta, samtidigt som det ökar risken för revisorn, säger Dan Brännström.

Revisorer och företag har tid på sig att ställa om till de nya reglerna. I mars månad väntas regeringen tillsätta den utredning som ska implementera de nya EU-reglerna i svensk lagstiftning. Utredningen har sedan två år på sig, och tiden kommer att behövas.

– Det är ganska bråttom. Den svenska demokratiska processen med utredningar och remisser är tidsödande och detta är ett omfattande lagstiftningsförslag, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket